خلوتگه راز

همه چیز از همه جا

تفاوت مغز زنان و مردان

يك ضرب المثل قديمي بين متخصصان مغز و اعصاب وجود دارد كه چيزي شبيه اين جمله است: مغز زنان 250 دلار و مغز مردان 5000 هزار دلار (البته بعد از مرگ)است. دليل اصلي اين قيمت گذاري چيست؟ شايد به راستي مغز زنان بيشتر مورد استفاده قرار گرفته است. تفاوت هاي ساختاري و تركيبي بين مغز زنان و مردان چگونه است؟
تا كنون كنجكاوي بسياري در مورد عملكرد اين ارگان وجود داشته،اما بايد گفت كه  كمترين اطلاعات حاصل شده است. محققان طي اين بررسي ها تفاوتهاي شگفت انگيزي بين مغز زنان و مردان يافته اند. براي ساليان سال تصور مي شد كه تفاوت جنسي در عملكرد مغزي توسط هورمون هاي جنسي تستسترون و استروژن كنترل مي شود. ولي اكنون دريافته اند كه بين چهار لوب مغز زنان ومردان از نظر عملكرد، توليد مواد شيميايي و اندازه تفاوت وجود دارد. تمايل زنان براي همدلي و گيرايي اجتماعي مربوط به بخشي از مغز است كه ايستموس  يا تنگراه نام دارد. تنگراه باريكه اي از بافت است كه دو بخش -isthmus- بزرگتر اندام را به هم وصل مي كند. در مورد اين بخش نيز بايد گفت كه ايستموس نيمكره چپ مغز را به نيمكره راست پيوند مي دهد. اين بخش در زنان ضخيم تر از مردان است و همين ارتباط قوي تر بين دو نيمكره مغز مي تواند دليل موفقيت زنان در برقراري ارتباط عاطفي از طريق زبان باشد.به طور كلي نيمكره چپ مغز مسئول فعاليت هاي منطقي و ظريف و موشكافانه است. خواندن، نوشتن، تجزيه و تحليل و دانش و مهارت و مديريت علوم برعهده اين بخش مي باشد. نيمكره راست مسئول تفكرات خيالي و تصورات و هنر است كه در خلق ، استنباط، احساس و شوخ طبعي نقش دارد. البته به خاطر نقش كم تر آن در چرخه علوم ، اين بخش نيمكره كوچكتر يا كهتر شناخته مي شد. مسلما مي توان فهميد كه ارتباط قوي تر بين اين دو نيمكره چه قدر داراي مزيت است. براي مثال نيمكره چپ مغز با توجه به پردازش هاي نيمكره راست ، بيان بهتري از احساس را ارائه خواهد داد.
در حاليكه تصور مي شود كه مغز مردان از نظر فيزيكي بزرگتر است- زيرا اندازه مغز با اندازه بدن مرتبط است- بايد گفت كه كورتكس (قشر مخ) زنان 15 تا 20 % بزرگتر از مردان است. اين بخش از مغز، مسئول عملكردهاي اوليه اي مثل سخنراني، حركت و استنباط و احساس است. ولي در مقابل اين مزيت تكامل يافته مغز زنان ، بخش سفيد مغز مردان پاسخگو خواهد بود. به طور كلي بخش سفيد مغز مسئول ارتباطات دروني مغز است. اين بخش ، همه آنچه مغز فرا گرفته است را سازماندهي مي كند. و بايد گفت كه هر چه ارتباطات و اتصالات بخش سفيد مغز بيشتر باشد ، فرد باهوش تر است.
مولفه هاي علوم و دانش – حافظه، احساس و مهارتها- همگي به بخش هاي مختلف مغز واگذار شده است و تنها زماني كه به طور موثر باهم ارتباط برقرار كنند به طرز صحيح و قابل مورد استفاده قرار مي گيرند. يعني هر چه قدر ارتباطات بخش سفيد مغز بيشتر باشد ، توانايي سازماندهي، توجه به جزئيات ، ارتباطات فضايي و حل مشكلات بيشتر خواهد بود. مردان جوان به صورت روشمند و سيستماتيك فكر مي كنند و همين مسئله دال بر توجه آنها به بازي لوگو در كودكي است. يعني تمايل زيادي به فهم سيستم هاي هندسي و تجسم كردن دارند و در مردان بالغ توانايي رهيابي و مهندسي از نشانه هاي اين قابليت است.
با همه اين اوصاف بايد گفت كه تفاوت مغز زنان و مردان نبايد بيش از اندازه مورد تاكيد قرار بگيرد. محققان معتقدند كه تفاوت هاي عصبي هر فرد بيشتر از تفاوت هاي بين زنان ومردان قابل مشاهده و توجه است. براي مثال بايد گفت كه تعدادي از بافت هاي عصبي در جسم پنبه اي مغز هر فرد تا سه برابر مي تواند متفاوت باشد. بنابر اين علي رقم بعضي از ادعا ها نظير اينكه" افراد راست تخيلي و افراد چپ مغز حسابگر هستند" بايد گفت كه آنچه ديده شده، خوانده شده و تاكنون كشف شده است، هنوز رمزگشاي دنياي درون هر فرد نيست.

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 8:53  توسط سمیه  |